Līdzsvars starp pagātni un mūsdienām: Oleru muižas pieredze

Šodien mūsu ceļš ved uz Rūjienas pusi, Jeru pagastu un Oleru muižu. Tās kungu māju 2000. gadā nopostīja ugunsgrēks, tomēr: kur prasme satiekas ar entuziasmu, tur arī šāda nelaime nevar izrādīties par šķērsli. Gadu pēc gada, pakāpeniski atjaunojot šo vēsturisko būvi, tās saimnieki Ieva un Kārlis Zemīši ir iezīmējuši vairāku ceļotāju un kultūras baudītāju kartēs pastāvīgu punktu.