#49 Sabiedrībai nederīgie: Institūcijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pārapdzīvotas

Raidījums pēta, kāpēc mūžīgajiem bērniem nespējam piedāvāt cieņpilnu dzīvi sabiedrībā. Par spīti deinstitucionalizācijas plānam, ilgstošās aprūpes iestādēs joprojām nonāk vairāk cilvēku nekā tās pamet.