25. maijs. Ķeizars Kārlis V Hābsburgs pasludināja ārpus likuma teologu Mārtiņu Luteru

1521. gada 25. maijā noslēdzās toreizējās Svētās Romas impērijas augstāko zemes kungu sapulce Vormsas pilsētā. Ķeizars Kārlis V Hābsburgs pasludināja ārpus likuma par ķeceri atzīto teoloģijas doktoru Mārtiņu Luteru. Tomēr Lutera ietekme Vācijā tobrīd jau bija augusi tiktāl, ka ķeizaram vairs nebija varas nedz pār viņu, nedz viņa radīto jauno ticību.