Reģionālā reforma un veselības pieejamība: pievienojamie novadi bažīgi par nākotni

Daudzi eksperti norāda – administratīvi teritoriālā reforma tiešā veidā veselības aprūpi neietekmē. Tas gan nemazina iedzīvotāju un mediķu, kā arī pievienojamo pašvaldību bažas par to, ka pēc reformas novadi, kuri tiks pievienoti kādam citam, kļūs par nomali un tas atsauksies arī veselības aprūpes pieejamībā. Tāpat veselības aprūpi ietekmē arī ar to tieši nesaistīti jautājumi – piemēram, vai līdz novada centram, kurā ir slimnīcas un speciālisti, vispār ved sabiedriskais transports un cik kvalitatīvi ir ceļi?