Par invazīvu sugu novērojumiem Dabas aizsardzības pārvaldei ikviens var ziņot tiešsaistē

Turpmāk par invazīvu sugu novērojumiem Dabas aizsardzības pārvaldei ikviens var ziņot tiešsaistē. Pētnieki norāda, ka Latvijā sastopamas jau ap 50 invazīvas augu un dzīvnieku sugas, kas rada draudus vietējām dzīvotnēm un sugām, kā arī var nest ekonomiskus zaudējumus lauksaimniecības un mežu platībās. Tiesa gan, oficiāli Latvijā invazīvo sugu sarakstā joprojām ir tikai viena suga. Plašāk par tematu sarunā ar invazīvo sugu ekspertiem Santu Rutkovsku un Jēkabu Dzeni.