Pandēmija ietekmē nodarbības bērnudārzā. Iespējas muzicēt un sportot

Pandēmijas ietekmē bērnudārzos jau ilgstoši nenotiek mūzikas, sporta un citas nodarbības. Kā pirmsskolas izglītības iestādes meklē risinājumus un kāpēc dīkstāves laikā mūzikas pedagogi reizēm spiesti aizvietot pirmsskolas skolotājus?
Komentāri

Kategorijas