Izdevumā "Latvijas arheoloģijas rokasgrāmata" apkopota nozīmīgākā informācija par nozari

Šogad simts gadu aprit diviem ļoti nozīmīgiem Latvijas arheologiem – Vladislavam Urtānam un Annai Zariņai. Kā personības viņi bija ļoti atšķirīgi, bet abus vieno neatsverams ieguldījums Latvijas arheoloģijas attīstībā. Viņiem būs veltīti Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ikgadējie zinātniskie lasījumi, kas notiks šo 13. maijā virtuālajā vidē un kuriem līdzi sekot ir aicināts ikviens interesents. Bet dienu iepriekš atvēršanas svētkus piedzīvos apgāda “Zinātne” izdotā “Latvijas arheoloģijas rokasgrāmata”. 
Komentāri

Kategorijas