Stalta stāja un ķermeņa simetrija: priešstati par pareizu bērna attīstību Latvijā

0.0
Vai Latvijā uz vecākiem, īpaši bērnam mazam esot, tiek izdarīts liels spiediens par to, kā jārīkojas, lai bērns attīstītos atbilstoši pareizajiem priekšstatiem? Vai vērtības – stalta stāja un ķermeņa simetrija – mūsu sabiedrībā dominē pār rūpēm par bērna emocionālo attīstību?