Stalta stāja un ķermeņa simetrija: priešstati par pareizu bērna attīstību Latvijā

Vai Latvijā uz vecākiem, īpaši bērnam mazam esot, tiek izdarīts liels spiediens par to, kā jārīkojas, lai bērns attīstītos atbilstoši pareizajiem priekšstatiem? Vai vērtības – stalta stāja un ķermeņa simetrija – mūsu sabiedrībā dominē pār rūpēm par bērna emocionālo attīstību?
Komentāri

Kategorijas