Iedzīvotājus aicina internetā ziņot par invazīvajiem augiem un dzīvniekiem

Lai dotu iespēju ērtāk ziņot par novērotajām svešzemju sugām un iegūtu plašāku informāciju par invazīvo sugu atradnēm  Latvijā, Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) projektā “LIFE-IP LatViaNature” tiešsaistē ir izveidojusi  Invazīvo sugu pārvaldnieku.
Komentāri

Kategorijas