Ilgtspējīga arhitektūra

0.0
Ir 21. gadsimta sākums un reti kurā dokumentā, preses izdevumā vai svarīgā sapulcē iztiek bez vārda "ilgtspēja" piesaukšanas. No vienas puses, tas ir labi, jo kurš gan saprātīgs un ar līdzjūtību apveltīts cilvēks negrib dzīvot pasaulē, kuras nākotnes vektors neietiecas apokalipsē vai distopijā? No otras puses, pārāk bieža kāda vārda lietošana nereti apdraud šī paša vārda jēgpilnu esamību. Ko "ilgtspējība" nozīmē arhitektūrā? Kādi ir pamatprincipi, kas jāievēro arhitektam, ja viņš savu darbu grib vērtēt ilgtspējas kategorijās? Studijas viešņa - arhitekte Brigita Bula, jautājumus uzdod Sanita Rībena, mūzikas redaktors Didzis Taurītis.