Nacionālā identitāte rodas arī virtuvē jeb kultūras mijiedarbe ar ēdienu un dzērienu

Tu esi tas, ko tu ēd - šo bieži dzirdēto teicienu nereti attiecinām uz cilvēka pašsajūtu un veselību, taču to noteikti varētu saistīt arī uz mūsu pašu identitāti. Latvijas Universitātē šobrīd notiek darbs pie pētījumiem par to, kā nacionālā identitāte radusies virtuvēs.