Kuratora darbs - profesijas prestižs un uzdevumi

Mākslas zinātnieces Līnas Birzakas-Priekules vadītā raidījuma tēma - kuratora darbs. Kopā ar neatkarīgo kuratori Šeldu Puķīti no Tartu un Latvijas Mākslas akadēmijas prorektori studiju darbā, kā arī kuratoru kursa izveidotāju Antru Priedi tiks noskaidrots, kādām īpašībām jāpiemīt labam mākslas kuratoram, kā profesijas prestižs un uzdevumi laika gaitā mainījušies un cik aktuāli par to  diskutēt šodien.