Ēku atbilstība būvniecības normatīvu prasībām: vai iestiklotās lodžijas nāksies likvidēt?

0.0
Sākot ar 1.jūliju, Rīgas būvvaldes amatpersonas veiks konkrētu Rīgas administratīvās teritorijas ēku vizuālu apsekošanu ar mērķi fiksēt logu un citu būves elementu atbilstību būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Vai tas nozīmē, ka iestiklotām lodžijām Rīgā pienācis gals?