Ilona Meija, Ivars Bezprozvanovs un Dzintra Erliha Latvijas Radio I studijā

Ilona Meija, Ivars Bezprozvanovs un Dzintra Erliha Lūcijas Garūtas, Tālivalda Ķeniņa, Pētera Plakida, Imanta Zemzara, Daces Aperānes, Lolitas Ritmanis un Jāņa Lūsēna kamermūzikā      
Komentāri

Kategorijas