Ceļā pie Aleksandra Čaka. 4. stāsts. Čaka un Sudrabkalna draudzība

Kopīgi uzskati un dvēseliska radniecība – tā Aleksandra Čaka un Jāņa Sudrabkalna draudzību raksturo rakstnieks un literatūrzinātnieks Valdis Rūmnieks. Ceturto stāstu par Aleksandru Čaku veltīsim draudzībai. Sarunā iesaistām arī Čaka dzejas interpretu aktieri Vili Daudziņu, kurš raksturos savu sastapšanos ar Čaka dzeju un personību.