Filmā bez mūzikas neiztikt jeb režisora un komponista sadarbība

Kino mūzika. Skaņas un attēla attiecības. Kā notiek režisora un komponista sadarbība? Saruna ar komponistu Kārli Auzānu, animācijas filmu režisoru Edmundu Jansonu un kino režisoru Dāvi Sīmani.