Grēksūdze ienes pārmaiņas ienes cilvēka dzīvē

Kristīgai baznīcai ir gadsimtiem ilga pieredze cilvēka garīgās dzīves izaugsmes veicināšanā. Neatņemama sastāvdaļa šajā procesā ir grēksūdze. Neskaitāmi daudz cilvēku ir liecinājuši, ka pēc grēksūdzes ir piedzīvojuši gara un dvēseles attīrīšanu un ieguvuši sirdsmieru. Ko sevī ietver grēksūdze, kāda ir atšķirība starp grēku sūdzēšanu un to nožēlošanu un kādas pārmaiņas grēksūdze ienes cilvēka dzīvē?
Komentāri

Kategorijas