19. gadsimta nospiedumi: tā nozīme Latvijas valstiskuma veidošanās procesā

Tikko ir nācis klajā rakstu krājums par Latvijas 19. gadsimta vēsturi, kas apkopo dažādu pētnieku referātus par laiku, ko mēdz saukt arī par garo gadsimtu. Kāda ir 19. gadsimta nozīme Latvijas valstiskuma veidošanās procesā un kādas vēl jaunas atziņas izdevies gūt?