Vai atkritumus šķirot ir grūti?

Lai vieglā iepakojuma konteinerā iemestajiem materiāliem būtu iespēja dot otro dzīvi, ir jāsadarbojas daudzām iesaistītajām pusēm: veikalos pieejamiem iepakojumiem jābūt pārstrādājamiem, šķirojamo atkritumu konteineriem jābūt ērti pieejamiem, iedzīvotājiem sniegtajām instrukcijām – skaidrām, bet pašiem iedzīvotājiem – motivētiem un ar sapratni, kāpēc atkritumi ir jāšķiro. Ideālajā pasaulē tā arī būtu. Bet kā ir mūsu, reālajā? Par to runāsim ar "Zero Waste Latvia" pārstāvi Mairitu Lūsi un ZAAO pārstāvi Gintu Gailumu. Jautājumus uzdod Sanita Rībena, mūzikas redaktors Didzis Taurītis.