Lielās kultūras iestādes pašas varētu uzņemties atbildību par vakcinēšanos pret Covid-19

Valsts kultūras iestāžu vadītāju vidū ir liela atsaucība kultūras ministra Naura Puntuļa izteiktajam priekšlikumam, ka lielās kultūras iestādes pašas varētu uzņemties atbildību par vakcinēšanos pret Covid-19. Tas dotu iespēju paātrināt kultūras kolektīvu vakcinācijas procesu un atslogotu citu institūciju saspringto darbu, kas vakcināciju veic individuālā kārtā. Kolektīvu vadītāji jau uzreiz pēc 11. janvāri ministra izteiktā rosinājuma ķērušies pie darba, lai gan savos kolektīvos, gan plašākā mērogā plānotu, kā vislabāk īstenot šo iespējamo scenāriju.