Ja dzeņu Latvijā nebūtu, kukaiņu savaldīšanas problēmas pilnībā būtu cilvēka ziņā

Baltmugurdzenis, dižraibais dzenis, mazais dzenis, vidējais dzenis, melnā dzilna, trīspirkstu dzenis un pelēkā dzilna - šīm visām putnu sugām nu tiks pievērsta īpaša uzmanība, jo ir tapis dzeņu aizsardzības plāns. Kāpēc tieši šiem putniem nepieciešama īpaša uzmanība?
Komentāri

Kategorijas