Līdz ar Lielbritānijas izstāšanos no ES tirdzniecības nozarei jauni izaicinājumi

Līdz ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības (ES) arī tirdzniecības nozarei jārēķinās ar jauniem izaicinājumiem. Administratīvais slogs tirdzniecībā palielināsies un būs jākārto muitas formalitātes abās robežas pusēs. Tāpat iespējams atšķirīgas prasības būs preču sertifikācijā un fitosanitārajos noteikumos, kas īpaši varētu ietekmēt kokrūpniekus. Vienlaikus Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes noslēgtais pēcbreksita sadarbības līgums ir labvēlīgs preču tirdzniecībai, nosakot nulles tarifus visām precēm, kā arī neparedzot tirdzniecības kvotas.
Komentāri

Kategorijas