Mediju anatomija: mediju loma krīzes situācijā

Krīzes situācijās informācijas apritei un uzticamībai ir milzīga nozīme, lai sabiedrība saprastu, kā pareizi rīkoties. Diskutējam, vai mediji var palīdzēt vienot sabiedrību un kā cīnīties ar viltus ziņu izplatību.
Komentāri

Kategorijas