#21 Vides pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti: normatīvos noteiktais un realitāte

Pētām, cik pieejama apkārtējā vide ir cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ja ievērotu mūsdienu būvnormatīvus, visām jaunajām publiskajam ēkām vajadzētu būt ērti pieejamām cilvēkiem ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem, taču, izrādās, realitāte ir cita.
Komentāri

Kategorijas