Dienas apskats. LU izveidota jauna doktora studiju programma dabaszinātnēs

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra piešķīrusi licenci jaunveidotajai akadēmiskajai doktora studiju programmai “Dabaszinātnes”, kas izveidota Latvijas Universitātē. Konsolidējot Latvijas Universitātē esošās doktora studiju programmas “Bioloģija”, “Fizika, astronomija un mehānika”, “Ģeogrāfija”, “Ģeoloģija”, “Ķīmija” un “Vides zinātne”, tapusi jauna akadēmiskā doktora studiju programma “Dabaszinātnes”, lai nodrošinātu vienotu, interdisciplināru pieeju jauno speciālistu sagatavošanā, vispār pielietojamo kompetenču apgūšanā, sadarbības veicināšanai starp atsevišķiem zinātnes virzieniem, kā arī efektivizētu līdzekļu izlietojumu. Jaunā studiju programma aptver četras no piecām Latvijā definētajām viedās specializācijas jomām, tostarp “Zināšanu ietilpīga bioekonomika”, “Viedā enerģētika”, “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija”, “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”. Doktora studiju mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus patstāvīgām darbam zinātnē, augstākajā izglītībā un tautsaimniecībā. Studiju programmu absolvējušie iegūs zinātnes doktora grādu noteiktā jomā. Uzņemšana jaunveidotajā studiju programmā sāksies jau 2021. gada vasarā, savukārt programmas īstenošana – 2021. gada rudenī. Aktuālajai informācijai par uzņemšanu studijās Latvijas Universitātē iespējams sekot vietnē www.gribustudet.lv.
Komentāri

Kategorijas