Senajā Laizānu parkā iestādīti jauni koki

Rēzeknes novada Laizānu ciemā atrodas valsts nozīmes dabas piemineklis – Laizānu parks. Ar tā sakopšanu un uzturēšanu pārsvarā nodarbojas vietējā pašvaldība. "Meža dienu" ietvaros pagājušas nedēļas nogalē te Latvijas pašvaldību pārstāvji ne tikai runāja par Latvijas mežu un parku kopšanas aktualitātēm, bet arī vairāk kā simts gadus vecajā parkā iestādīja jaunus kokus. Vairāk Ivetas Čigānes sagatavotajā ierakstā.