Atbildīgā Saeimas apakškomisija diskutē par bargākiem sodiem narkotiku lietotājiem

Parlaments apakškomisijas līmenī atsācis diskusijas par to, vai bargāki sodi attur no narkotiku lietošanas. Statistika rāda, ka arvien ir augsts to gadījumu skaits, kad personu soda par narkotiku lietošanu atkārtoti. Tā iemesla dēļ diskutē, vai nav nepieciešamas izmaiņas sodu sistēmā – par vieglo narkotiku glabāšanu un lietošanu mazos apjomos piemērot administratīvo sodu, nevis kriminālsodu kā līdz šim. Vēl iesaistītās puses apspriež to, kā šīm personām nodrošināt veselības aprūpi.