Viktora Līvzemnieka dzeja ar dzīves tiešamības kolorītu

Viktora Līvzemnieka (īstajā vārdā V. Liuzenieks, 1936-2015) pirmie dzejoļi presē parādās 50. gadu sākumā. Vēlāk iznāk tādi dzejoļu krājumi kā „Cilvēks, kuru gaida”, „Cel savu pilsētu” un citi.
Komentāri

Kategorijas