Tiešraide "Padomi eksāmeniem" un citi LU jaunumi

Šajā raidījuma "Studentu Pietura" reizē iesildām 12. klases skolniekus LU tiešraidei, kurā tiks doti padomi eksāmeniem, kurus sniegs LU Humanitāro zinātņu fakultātes docente Inta Urbanoviča, matemātikā – LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes pētniece un lektore Maruta Avotiņa, vēsturē – LU absolvente un vēstures skolotāja Liene Zotova, fizikā – LU Skaitliskās modelēšanas institūta zinātniskais asistents, doktorants Ģirts Zāģeris, bioloģijā – LU Bioloģijas fakultātes absolvente, bioloģijas maģistre un pedagoģe ar 12 gadu pieredzi darbā par bioloģijas skolotāju Jūlija Plociņa-Kagaine, bet ķīmijā – LU Ķīmijas fakultātes asociētais profesors Jānis Švirksts.
Komentāri

Kategorijas