Garantētā minimālā ienākuma līmenis neatbilst Satversmei. Kādas būs izmaiņas?

Satversmes tiesa ir lēmusi, ka Garantētā minimālā ienākuma līmenis, kas šobrīd noteikts 64 eiro apmērā, neatbilst Satversmei. Valdībai ir pusgads laika, lai risinātu šo jautājumu, jo ar jauno gadu apstrīdētā norma vairs nebūs spēkā. Ko nozīmē šis spriedums un kas sagaidāms turpmāk.
Komentāri

Kategorijas