Ieklausieties un nenoraidiet uzreiz! Kā klājas Latvijas patvēruma meklētājiem

Sestdien, 20.jūnijā, Apvienoto Nāciju organizācijas kalendārā iezīmēta Pasaules Bēgļu diena. Tās mērķis ir godināt tos, kuriem nācies pamest savu dzimto zemi konfliktu vai dzīvības draudu dēļ, un pievērst uzmanību izaicinājumiem, ar ko viņi saskaras savās jaunajās mītnes zemēs. Latvijā pēdējo 20 gadu laikā starptautisko aizsardzību lūguši 2867 patvēruma meklētāji. Bēgļa statusu saņēmuši mazliet vairāk kā divsimt cilvēku, alternatīvās aizsardzības statusu – nepilni sešsimt. Lai gan pirms pieciem gadiem piedzīvotās Eiropas migrantu krīzes pīķis jau aiz muguras, patvēruma meklētāji ir Latvijas realitāte arī šodien.
Komentāri

Kategorijas