Pētnieks Pēteris Birkerts. Laimei veltītie pētījumi

“Laime nav rītdiena, ne arī vakardiena”, “priecīgs prāts un saticība dara laimīgu” – tie ir tikai daži no sakāmvārdiem, kurus literatūrzinātnieks un folkloras pētnieks Pēteris Birkerts piemin savā apjomīgajā darbā “Latvju tautas dzīves gudrība”. Laimei (un tās pārzinātājai Laimai) pētījumā veltīts plašs izvērsums.
Komentāri

Kategorijas