Pārtikas pakas skolēniem ārkārtas situācijas laikā: dažādi pašvaldību risinājumi

Pašvaldības arī tagad ārkārtas apstākļos turpina nodrošināt ar pusdienām bērnus, kuri nāk no maznodrošinātām, trūcīgām vai daudzbērnu ģimenēm. Ir pašvaldības, kur bērni tiešām ikdienu saņem siltas pusdienas, ir ģimenes, kuras saņem pārtikas pakas, ir pašvaldības, kuras ģimenēm izsniedz veikalu norēķinu kartes pārtikas iegādei.