27. aprīlis. Austrijas Republikas atjaunošanas deklarācija pēc Otrā pasaules kara

Austrija bija pirmā Eiropas valsts, kuras neatkarību nacistiskā Vācija iznīcināja, to anektējot 1938. gada martā. Otrajam pasaules karam tuvojoties beigām, Austrijas liktenis nebija īsti skaidrs, taču kad Vīni bija ieņēmusi Sarkanā armija, Maskavas valdība atļāva atjaunot demokrātisku Austrijas Republiku. Austrijas pagaidu valdība ar attiecīgu deklarāciju nāca klajā Vīnē 1945. gada 27. aprīlī.