Kultūra pārceļas uz e-vidi. Apkopotais piedāvājumu klāsts ir plašs

Kultūras dzīve arī neklātienē var būt ļoti bagātīga un plaša – to apliecina gan radošo cilvēku privātās iniciatīvas sociālajos tīklos, gan dažādu kultūras iestāžu piedāvājums interneta vidē. Lai šis piedāvājums būtu pārskatāmāks, Kultūras ministrija ir apkopojusi valsts kultūras iestāžu digitālos resursus un citus piedāvājumus, un tie vienkopus atrodami ministrijas mājaslapā.