Aristoteļa darba "Runas māksla - Rētorika" tulkojumu papildina senā teksta vēsture

LU Akadēmiskajā apgādā iznācis Aristoteļa darba „Runas māksla - Rētorika” tulkojums latviešu valodā. Tulkojumu papildina zinātniski komentāri, senā teksta vēsture, kā arī teksti, kas atklāj „Rētorikas” saikni ar otru zināmāko Aristoteļa darbu „Poētika”. Saruna par darba aktualitāti mūsdienās, par tulkošanas pieredzi  un komentāru veidošanu.