Sociāli emocionālās mācīšanās prasmes vispirms jāapgūst skolotājam, lai mācītu bērniem

Sociāli emocionālās mācīšanās laikā tiek apgūtas prasmes saprast sevi un citus, veidot pozitīvas attiecības ar vienaudžiem un pieaugušajiem, kā arī pieņemt atbildīgus lēmumus. Skaidrojam, kā šīs prasmes ieviest skolu vidē.