Daugavpilī pašvaldības atbalstu restaurācijai saņems astoņi kultūras pieminekļi

No pašvaldības budžeta tam kopsummā piešķirti 70 tūkstoši eiro. Daugavpilī tā ir pirmā pieredze šādas programmas īstenošanā, un šajā gadā galvenokārt uzmanība būs pievērsta ēku vēsturiski-arhitektoniskai izpētei un projektēšanai. Pārsvarā tie ir pilsētas teritorijā esošie dzīvojamie nami, kuri iekļauti valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, un kuriem būtiski nepieciešama restaurācija. Šo namu vidū ir arī unikālās jūgendstila ēkas un Daugavpilij tik raksturīgās sarkano ķieģeļu arhitektūras pieminekļi.