Daba humanitāro zinātņu skatījumā. Saruna ar filosofu Arti Sveci

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte Latvijas Universitātes 78. starptautiskās konferences ietvaros aicina apmeklēt starpdisciplināro sekciju “Daba: humanitāro zinātņu konteksts” 19. februārī plkst. 16.00–19.30 Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, 510. telpā. Radio NABA raidījumā "KŪL: Kultūras ūnijas laiks" ir dzirdama saruna ar filozofu, LU docentu un sekcijas idejas autoru Arti Sveci. Vides humanitārās zinātnes ir salīdzinoši jauna pētniecības nozare, taču tā aptver jau ilgstošas saites starp pētījumiem vides filosofijā, vides vēsturē, ekokriticismā, kultūras ģeogrāfijā, kultūras antropoloģijā un politiskā ekoloģijā. Šīs nozares konceptuālais uzdevums ir veidot integrētu platformu diskusijai par vides tēmām, cilvēka un dabas mijattiecībām. Sekcija “Daba: humanitāro zinātņu kontekstā” ir pirmais mēģinājums LU ikgadējās zinātniskās konferences ietvaros izveidot patiesi starpdisciplināru sarunu starp LU filosofiem, ģeogrāfiem, vēsturniekiem un antropologiem. Par to un filozofiju šodienas skatījumā sarunājāmies raidījumā. "KŪL: Kultūras ūnijas laiks" ir eksperimentāls aktuālās mākslas un dzīves kultūras telpā skaidrojošs un ilustrējošs radio NABA raidījums. Raidījums tiek veidots ar mērķi aplūkot aktuālos kultūras un laikmetīgās mākslas notikumus. Raidījumu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. Raidījumu vada: Anete Enikova.
Komentāri

Kategorijas