Nepietiekamās valsts valodas zināšanas pašvaldību deputātiem būs jāapgūst par savu naudu

Pašvaldības deputātam, kuru Valsts valodas centrs būs aicinājis apgūt valsts valodu nepieciešamajā līmenī, latviešu valodas zināšanas būs jāpilnveido par saviem līdzekļiem. To paredz Saeimā 13.februārī galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā.