Dzimumneitrālā audzināšana - audzināšana vidē, kas neuzspiež dzimtes stereotipus

Dzimumneitrāla audzināšana ir bērna audzināšana tādā vidē, kas neuzspiež dzimumu stereotipus vai uzvedības normas, kuras sabiedrība iedomājas par atbilstošām vienam vai otram dzimumam. Kādas ir šādas audzināšanas maigākās un radikālākās formas un kādas iespējamās sekas?
Komentāri

Kategorijas