Dzejoļus no sava pirmā dzejoļu krājuma "Kartes" lasa Raimonds Ķirķis

Dzejoļus no sava pirmā dzejoļu krājuma "Kartes" lasa Raimonds Ķirķis.