Diskusijā izvērtē e-grāmatu bibliotēkas pirmo darba gadu

Aizvadītajā nedēļā apritēja gads, kopš darbu sākusi e-grāmatu bibliotēka.  Lasītāji kā galveno priekšrocību min to, ka grāmata vienmēr ir līdzi. Pašlaik e- grāmatu bibliotēkā ir 309 grāmatas un reģistrējušies 5400 lasītāji. Kultūras informācijas sistēmu centra speciālisti, kas koordinē šo pakalpojumu, cer uz lasītāju skaita pieaugumu nākotnē.