Eglīšu meklētāji posta Rīgas mežus

Eglīšu meklētāji posta Rīgas mežus, kuros šo Ziemassvētku rotu cirst aizliegts.