Izstāde "Cerību raksti" iepazīstina ar ieslodzījumā un bēgļu gaitās tapušiem rokdarbiem

0.0
Lai arī netieši, tomēr ar Ziemassvētku vēsti ļoti labi sasaucas jaunā Okupācijas muzeja izstāde „Cerību raksti”. Tā iepazīstina ar rokdarbiem, kas savulaik tapuši ieslodzījumā, izsūtījumā un bēgļu nometnēs, apliecinot cilvēku alkas pēc skaistuma un radošuma arī vissūrākajos apstākļos. Izstāde eksponēta muzeja ārpusē. Proti, uz muzeja sētas izvietotas 18 lielformāta planšetes, uz kurām redzami rokdarbu fragmenti un stāsti par to tapšanu.