Vai vidējais vērtējums ir objektīvs rādītājs skolēna uzņemšanai augstskolā?

0.0
Interesējamies, vai vidējais vērtējums ir objektīvs rādītājs skolēna uzņemšanai augstākajā mācību iestādē un kā mainītos universitāšu budžeta vietu aizpildījums, nosakot zemāko pieļaujamo atzīmi, iestājoties?