Inovācijas - jauni risinājumi dažādām Baltijas reģiona problēmām

Brīžiem šķiet, ka inovācijas, līdzīgi kā reformas ir buramvārds, ko politiķi un dažādu jomu eksperti piesauc kā atbildi uz visām problēmām un izaicinājumiem. Ja būs inovācijas, tad dzīve kļūs labāka. Tikai ar inovāciju palīdzību Eiropa var palikt vadošajā lomā pasaulē. Tās ir bieži dzirdētās frāzes.