Divas Berlīnes. Mūris: 1961–1989. Viena mūzika

1961. gada augustā dažu dienu laikā starp Austrumberlīni un Rietumberlīni tiek uzcelts mūris.
Komentāri

Kategorijas