Kā atšķiras dažādas aizsargājamo dabas teritoriju formas

Dabas parki, rezervāti, liegumi - kas tikai nav izveidots, lai varētu nodrošināt sugu un to dzīvotņu daudzveidību un galu galā pašu cilvēku dzīves kvalitāti. Bet ar ko šīs visas teritorijas atšķiras? Kā tās izveido un vai tām arī atņem aizsargājamās teritorijas statusu?
Komentāri

Kategorijas