Dažādība ir nevis apgrūtinājums, bet ieguvums darba dzīvē

Darba likuma 7. pantā ir rakstīts, ka ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, neatkarīgi no personas rases, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības. Tomēr viens ir tas, kas rakstīts likumā, bet dzīvē viss bieži ir pavisam citādi. Saruna par to, ka dažādība ir nevis apgrūtinājums, bet ieguvums.
Komentāri

Kategorijas